financírati


financírati
financírati nesvrš. prez. finàncīrām, pril. sad. -ajūći, gl. im. -ānje〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}(što) {{c=0}}ulagati u posao 2. {{001f}}{{/c}}(koga) {{c=0}}novčano podupirati, pomagati{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • financirati — financírati nesvrš. <prez. finàncīrām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (što) ulagati u posao 2. (koga) novčano podupirati, pomagati ETIMOLOGIJA vidi financije …   Hrvatski jezični portal

  • financírati — am in finansírati am nedov. in dov. (ȋ) denarno omogočati kako delo, dejavnost: ekspedicijo financira podjetje; financirati bolnico, šolo; ta gospodarska ustanova se financira sama …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • dávati — (što, se) nesvrš. 〈prez. dȃjēm (se), pril. sad. ajūći/dájūći (se), imp. dáji (se), prid. trp. dȃvān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(što), {{c=1}}v. {{ref}}dati{{/ref}} 2. {{001f}}(se) posvećivati se komu ili čemu, žrtvovati se za koga ili što 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • škȍlovati — (koga, se) nesvrš. 〈prez. škȍlujēm (se), pril. sad. škȍlujūći (se), prid. trp. škȍlovān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(koga) slati na pohađanje škole, financirati školovanje [∼ djecu] 2. {{001f}}(se) pohađati školu; obrazovati (se), školati (se) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • školovati — škȍlovati (se) nesvrš. <prez. škȍlujēm (se), pril. sad. škȍlujūći (se), prid. trp. škȍlovān, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (koga) slati na pohađanje škole; financirati školovanje [školovati djecu] 2. (se) pohađati školu; obrazovati (se)… …   Hrvatski jezični portal

  • sufinancirati — sufinancírati (što) dv. <prez. sufinàncīram, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA sudjelovati u financiranju ETIMOLOGIJA su + v. financije, financirati …   Hrvatski jezični portal

  • davati — dávati (što, se) nesvrš. <prez. dȃjēm (se), pril. sad. ajūći/dájūći (se), imp. dáji (se), prid. trp. dȃvān, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (što), v. dati 2. (se) posvećivati se komu ili čemu, žrtvovati se za koga ili što 3. (za što) izdvajati… …   Hrvatski jezični portal

  • financíranje — in finansíranje a s (ȋ) glagolnik od financirati: financiranje znanstvenih raziskav; sistem financiranja; sklad za financiranje šolstva …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • projékt — a m (ẹ̑) 1. kar določa, kaj se misli narediti in kako naj se to uresniči, načrt: izdelati, predložiti projekt; projekt šolske reforme; projekt za modernizacijo podjetja / finančni, investicijski projekt; idejni, tehnični projekt stroja;… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • proračún — in próračun a m (ȗ; ọ̑) 1. letni načrt prihodkov in odhodkov družbenopolitičnih skupnosti: skupščina je sprejela proračun; državni, občinski proračun // denarna sredstva, določena v tem načrtu: povečati, zmanjšati državni proračun / financirati …   Slovar slovenskega knjižnega jezika