finìšēr


finìšēr
finìšēr m {{c=0}}({{/c}}finìšērka ž{{c=0}}){{/c}} 〈G finišéra〉 {{c=0}}1. {{001f}}onaj koji obavlja završnu fazu nekog posla 2. {{001f}}stroj koji polaže asfaltnu masu na pripremljenu podlogu prilikom izgradnje ceste 3. {{001f}}{{/c}}sport {{c=0}}trkač koji je sposoban snažno i brzo istrčati završnicu utrke, koji svoju priliku traži u finišu{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • finišer — finìšēr m <G finišéra> DEFINICIJA 1. onaj koji obavlja završnu fazu nekog posla 2. stroj koji polaže asfaltnu masu na pripremljenu podlogu prilikom izgradnje ceste 3. sport trkač koji je sposoban snažno i brzo istrčati završnicu utrke, koji …   Hrvatski jezični portal

  • fínišer — ja m (ȋ) grad. stroj za izdelavo asfaltnega ali betonskega vozišča: betonirati cesto, kotalkališče s finišerji; oglušujoči ropot finišerjev …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • МАШИНА БЕТОНООТДЕЛОЧНАЯ — самоходная дорожно строительная машина для разравнивания, уплотнения, выглаживания и затирки поверхности бетонной смеси при устройстве дорожной одежды и аэродромных покрытий (Болгарский язык; Български) машина за повърхностно обработване на бетон …   Строительный словарь

  • ФИНИШЕР — название асфальтобетоноукладчиков или бетоноотделочных машин (Болгарский язык; Български) заглаждаща машина (Чешский язык; Čeština) finišer (Немецкий язык; Deutsch) Fertiger; Finisher (Венгерский язык; Magyar) finišer (Монгольский язык) финишер… …   Строительный словарь

  • БЕТОНОУКЛАДЧИК — [БЕТОНОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ] машина для приёма, распределения и укладки в конструкцию бетонной смеси при бетонных и железобетонных работах (Болгарский язык; Български) бетонополагач; бетоноразпределител (Чешский язык; Čeština) finišer; rozdělovač… …   Строительный словарь

  • tempo — tèmpo m <N mn sr tèmpa> DEFINICIJA 1. stupanj brzine kojom se vrši neka radnja 2. brzina kojom se izvodi muzičko djelo 3. sport stupanj brzine kojom se izvodi neki tehnički element u kakvoj sportskoj grani ili disciplini a. u trčanju,… …   Hrvatski jezični portal

  • finišerka — finìšērka ž DEFINICIJA v. finišer ETIMOLOGIJA vidi finiš …   Hrvatski jezični portal