flȅksibīlan


flȅksibīlan
flȅksibīlan prid. odr. -lnī〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}gram. {{c=0}}koji ima fleksiju; koji je promjenjiv 2. {{001f}}a. {{001f}}koji je savitljiv (o predmetima) b. {{001f}}koji je gibak (o ljudima, ob. sportašima) 3. {{001f}}{{/c}}pren. {{c=0}}a. {{001f}}koji je prilagodljiv u ophođenju i stavovima, pristupačan razlozima, koji se umije sporazumijevati b. {{001f}}koji se lako dade nagovoriti{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.