golòtinja


golòtinja
golòtinj|a ž {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}razg. {{c=0}}stanje potpuno neodjevena tijela; nagost 2. {{001f}}oskudnost, siromaštvo prirode, bijeda, neimaština, velika oskudica
⃞ {{001f}}{{/c}}pokazati se u svoj svojoj ∼i {{c=0}}morati pokazati duhovnu bijedu, neznanje itd.{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • golotinja — golòtinja ž DEFINICIJA 1. razg. stanje potpuno neodjevena tijela; nagost 2. oskudnost, siromaštvo prirode, bijeda, neimaština, velika oskudica FRAZEOLOGIJA pokazati se u svoj svojoj golotinji morati pokazati duhovnu bijedu, neznanje itd.… …   Hrvatski jezični portal

  • bosòtinja — ž 1. {{001f}}stanje onoga koji je bos 2. {{001f}}pren. siromaštvo, bijeda [golotinja i ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • golòta — ž 1. {{001f}}stanje onoga što je golo (o tijelu čovjeka); nagost, golotinja 2. {{001f}}goloća (1) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nágōst — ž stanje onoga koji je nag; golotinja, golost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nagost — nágōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA stanje onoga koji je nag; golost, golotinja ETIMOLOGIJA vidi nag …   Hrvatski jezični portal

  • bosotinja — bosòtinja ž DEFINICIJA 1. stanje onoga koji je bos 2. pren. siromaštvo, bijeda [golotinja i bosotinja] ETIMOLOGIJA vidi bos …   Hrvatski jezični portal

  • golota — golòta ž DEFINICIJA 1. stanje onoga što je golo (o tijelu čovjeka); golotinja, nagost 2. goloća (1) ETIMOLOGIJA vidi gol …   Hrvatski jezični portal