ikonògrafski


ikonògrafski
ikonògrafski pril. {{c=0}}kao ikonograf, na način ikonografa{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ikonografski — ikonògrafskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na ikonografiju i ikonografe [ikonografske studije] ETIMOLOGIJA vidi ikonografija …   Hrvatski jezični portal

  • ikonografski — ikonògrafski pril. DEFINICIJA kao ikonograf, na način ikonografa ETIMOLOGIJA vidi ikonografija …   Hrvatski jezični portal

  • ikonográfski — a o prid. (ȃ) nanašajoč se na ikonografijo: ikonografski izvor Mrtvaškega plesa v Hrastovljah; ikonografske značilnosti / Kristusovo rojstvo je stara ikonografska snov ikonográfsko prisl.: slika je ikonografsko zanimiva …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • ikonògrafskī — ikonògrafsk|ī prid. koji se odnosi na ikonografiju i ikonografe [∼e studije] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • navješténje — sr 1. {{001f}}〈gl. im.〉, {{c=1}}v. {{ref}}navijestiti{{/ref}} 2. {{001f}}(Navještenje) teol. a. {{001f}}čas Marijina začeća Isusa, utjelovljenje Krista kao druge božanske osobe (Sina Božjeg) b. {{001f}}lik. čest ikonografski motiv u ciklusu o… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • smòkov — prid. koji je od smokve [∼ plod; ∼a grana] ∆ {{001f}}∼ list (smokvin list) 1. {{001f}}lik. ikonografski motiv koji prikriva stidna mjesta na tijelu 2. {{001f}}pren. ono što služi prikrivanju; izlika …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • smokov — smòkov prid. DEFINICIJA koji je od smokve [smokov plod; smokova grana]; smokvin SINTAGMA smokov list (smokvin list) 1. lik. ikonografski motiv koji prikriva stidna mjesta na tijelu 2. pren. ono što služi prikrivanju; izlika ETIMOLOGIJA vidi… …   Hrvatski jezični portal

  • blaherniotisa — blaherniotìsa ž DEFINICIJA pov. lik. ranobizantski ikonografski prikaz Bogorodice, koja stoji uzdignutih ruku ETIMOLOGIJA prema prezimenu dvojice bizantskih iluminatora Mihaila i Simeuna …   Hrvatski jezični portal

  • Luka — Lȗka DEFINICIJA 1. v. 2. Sv. (1. st.), liječnik, pratilac apostola Pavla na velikim misijskim putovanjima; pripisuju mu se treće Evanđelje i Djela apostolska; zaštitnik liječnika i slikara; ikonografski mu je simbol krilati bik ONOMASTIKA m.… …   Hrvatski jezični portal

  • Matej — Màtej DEFINICIJA 1. v. 2. Sv. (1. st.), carinik, zatim pozvan u zbor dvanaestorice apostola, zvan i Levi; prvi evanđelist, iako suvremena biblijska egzegeza drži Evanđelje po Marku najstarijim (o.70); Evanđelje po Mateju najpotpuniji je izvor o… …   Hrvatski jezični portal