kolùmnist


kolùmnist
kolùmnist m {{c=0}}({{/c}}kolùmnistkinja ž{{c=0}}){{/c}} {{c=0}}novinar koji ima stalnu rubriku u novinama, koji prati određenu tematiku, koji ima kolumnu{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.