lòkārda


lòkārda
lòkārda ž 〈G mn -ā/-ī〉 zool. {{c=0}}morska plava riba (Scomber colias) iz porodice skušovki (Scombridae); lancarda, grancat plavica
{{/c}}✧ {{001f}}tal.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.