mrȅža


mrȅža
mrȅž|a ž 〈G mn mrêžā〉 {{c=0}}1. {{001f}}naprava od različitih materijala ispletena na jednaka oka {{/c}}[ribarska ∼a; teniska (odbojkaška) ∼a] {{c=0}}2. {{001f}}{{/c}}pren. {{c=0}}raširen povezan sistem cesta, kanala itd.; ukupnost povezanih ustanova i poduzeća {{/c}}[vodovodna ∼a; električna ∼a] {{c=0}}3. {{001f}}organizacija više izvora podataka ili radnih i informativnih cjelina; sistem, sustav 4. {{001f}}{{/c}}int. {{c=0}}a. {{001f}}{{/c}}razg. {{c=0}}naziv za internet b. {{001f}}{{/c}}razg. {{c=0}}naziv za web, sustav za prijenos podataka na internetu c. {{001f}}niz međusobno povezanih računalnih sustava
⃞ {{001f}}{{/c}}uloviti u svoju ∼u {{c=0}}namamiti koga da radi za čije ciljeve; {{/c}}uplesti se u čiju ∼u {{c=0}}nepromišljeno se upustiti u čije kombinacije{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.