nahrúpiti


nahrúpiti
nahrúpiti (∅) svrš. prez. nàhrūpīm, pril. pr. -īvši, prid. rad. nahrúpio〉 {{c=0}}naglo doći ili ući; jurnuti, nagrnuti, banuti, upasti{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • nahrupiti — nahrúpiti (Ø) svrš. <prez. nàhrūpīm, pril. pr. īvši, prid. rad. nahrúpio> DEFINICIJA naglo doći ili ući; banuti, jurnuti, nagrnuti, upasti ETIMOLOGIJA na + prasl. *xrupati: dizati buku (rus. xrúpat , češ. chrupati) …   Hrvatski jezični portal

  • rupiti — rȕpiti (Ø, u što) svrš. <prez. īm, pril. pr. īvši, prid. rad. rȕpio> DEFINICIJA naglo ući ili pristići na neko mjesto, banuti, nahrupiti [netko je rupio u sobu M. Krleža], usp. nahrupiti ETIMOLOGIJA ekspr., v. rupa …   Hrvatski jezični portal

  • nahrupljivati — nahrupljívati (Ø) nesvrš. <prez. nahrùpljujēm, pril. sad. nahrùpljujūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. nahrupiti ETIMOLOGIJA vidi nahrupiti …   Hrvatski jezični portal

  • Бороевич фон Бойна, Светозар — Дата рождения …   Википедия

  • bànuti — bànu|ti (∅, u što, komu) svrš. 〈prez. bȁnēm, pril. pr. ūvši, prid. rad. bànuo〉 naglo, iznenada doći, najednom iskrsnuti; nahrupiti [∼o je na vrata] ✧ {{001f}}tur …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • grȕnuti — (∅) svrš. 〈prez. nēm, pril. pr. ūvši, imp. grȕni, prid. rad. grȕnuo〉 1. {{001f}}puknuti (ob. kao grom ili top); gruhati, gruvati 2. {{001f}}razg. nahrupiti, jurnuti [∼ u sobu] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • gŕnuti — svrš. 〈prez. gȓnēm, pril. pr. ūvši, imp. gŕni, prid. rad. gŕnuo〉 1. {{001f}}(što) nabaciti na hrpu, oblikovati hrpu nabacivanjem, oblikovati humku (o zemlji, pijesku, žitu i sličnim sipkim materijalima); grtati 2. {{001f}}(∅) nahrupiti, navaliti… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nahrupljívati — (∅) nesvrš. 〈prez. nahrùpljujēm, pril. sad. nahrùpljujūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}nahrupiti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • naváliti — (∅, što, se) svrš. 〈prez. nàvālīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. nàvāljen〉 1. {{001f}}(na koga) a. {{001f}}snažno napasti, nasrnuti, udariti, nahrupiti, ustremiti se b. {{001f}}pren. nagovarati koga, moliti, moljakati, salijetati itd. 2.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rȕknuti — svrš. 〈prez. r‹knēm, pril. pr. ūvši, imp. r‹kni, prid. rad. r‹knuo〉 1. {{001f}}(∅, na koga) navaliti, nahrupiti, nagrnuti 2. {{001f}}(što, koga) a. {{001f}}gurnuti, rinuti b. {{001f}}žarg. udariti 3. {{001f}}razg. (u šali) ostarjeti, postarati se …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika