nȁndu


nȁndu
nȁndu m 〈G -ua, N mn -ui〉 zool. {{c=0}}velika južnoamerička trkaća ptica (Rhea americana) iz porodice nanduovki (Rheidae), nešto manja od afričkog noja{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.