nihilìzam


nihilìzam
nihilìzam m 〈G -zma〉 {{c=0}}1. {{001f}}način mišljenja u kojem se negiraju svi ustaljeni nazori, načela i vjerovanja 2. {{001f}}{{/c}}fil. {{c=0}}a. {{001f}}filozofsko učenje da ništa zbiljski ne postoji ili da se ništa ne može pouzdano spoznati, {{/c}}{{c=1}}usp. {{ref}}agnosticizam{{/ref}} {{/c}}{{c=0}}b. {{001f}}teza da nema objektivnog kriterija morala pa je manje-više sve dopušteno i ni za što se ne vrijedi zauzimati {{/c}}[etički ∼] {{c=0}}3. {{001f}}{{/c}}sociol. {{c=0}}doktrina nastala krajem 19. st. u carskoj Rusiji koja je u traženju društvenih promjena dopuštala i čak zastupala metode terora
{{/c}}✧ {{001f}}njem.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • nihilizam — nihilìzam m <G zma> DEFINICIJA 1. način mišljenja u kojem se negiraju svi ustaljeni nazori, načela i vjerovanja 2. fil. a. filozofsko učenje da ništa zbiljski ne postoji ili da se ništa ne može pouzdano spoznati, usp. agnosticizam b. teza… …   Hrvatski jezični portal

  • nihilistički — nihilìstičkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na nihilizam i nihiliste ETIMOLOGIJA vidi nihilizam …   Hrvatski jezični portal

  • nihilìstičkī — prid. koji se odnosi na nihilizam i nihiliste …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nihilist — nihìlist (nihilȉst) m DEFINICIJA fil. 1. sljedbenik mišljenja da su sve tradicionalne vrijednosti i vjerovanja neutemeljena, besmislena i beskorisna 2. osoba koja ne priznaje nikakva ustaljena načela ni autoritete ETIMOLOGIJA vidi nihilizam …   Hrvatski jezični portal

  • nihilistički — nihilìstički pril. DEFINICIJA kao u nihilizmu, kao nihilisti, na način nihilista ETIMOLOGIJA vidi nihilizam …   Hrvatski jezični portal

  • nihilistkinja — nihìlistkinja (nihìlistica) ž DEFINICIJA v. nihilist ETIMOLOGIJA vidi nihilizam …   Hrvatski jezični portal