nizìna


nizìna
nizìna ž {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}geogr. {{c=0}}ravan prostor Zemlje do 200 m nadmorske visine 2. {{001f}}{{/c}}razg. {{c=0}}a. {{001f}}svojstvo onoga što je na nižoj visini nad morem, što nije visoko b. {{001f}}ravan teren na nižoj visini od onoga koji ga okružuje{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.