nàtūći


nàtūći
nàtūći (što, se) svrš. prez. natúčēm (se), pril. pr. nàtūkāvši (se), imp. natúci (se), prid. rad. nàtūkao (se), prid. trp. natùčen〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}(čega) {{c=0}}uloviti u velikom broju; potamaniti {{/c}}[∼ štetočina] {{c=0}}2. {{001f}}{{/c}}(koga) {{c=0}}jako istući, premlatiti {{/c}}[∼ dijete] {{c=0}}3. {{001f}}{{/c}}(što) {{c=0}}udarcem povrijediti {{/c}}[∼ koljeno] {{c=0}}4. {{001f}}{{/c}}(što) {{c=0}}čvrsto nataknuti; nabiti {{/c}}[∼ kapu na čelo] {{c=0}}5. {{001f}}{{/c}}(se) {{c=0}}pasti i udariti se; ozlijediti se 6. {{001f}}a. {{001f}}dobiti željenu količinu čega što se tuče, {{/c}}{{c=1}}usp. {{ref}}nakȑcati{{/ref}}, {{ref}}kȑcati{{/ref}} {{/c}}{{c=0}}b. {{001f}}{{/c}}pren. {{c=0}}steći, dobiti veću količinu čega {{/c}}[∼ novaca]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • natući — nàtūći (se) svrš. <prez. natúčēm (se), pril. pr. nàtūkāvši (se), imp. natúci (se), prid. rad. nàtūkao (se), prid. trp. natùčen> DEFINICIJA 1. (čega) uloviti u velikom broju [natući štetočina]; potamaniti 2. (koga) jako istući, premlatiti… …   Hrvatski jezični portal

  • nàbiti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. nȁbijēm (se), pril. pr. īvši (se), imp. nàbīj (se), prid. rad. nàbio (se), prid. trp. nabìjen/nȁbīt〉 1. {{001f}}(koga, što) a. {{001f}}radnjom koja savlađuje otpor čvrsto staviti što na ili u što drugo b.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nabiti — nàbiti (se) svrš. <prez. nȁbijēm (se), pril. pr. īvši (se), imp. nàbīj (se), prid. rad. nàbio (se), prid. trp. nabìjen/nȁbīt> DEFINICIJA 1. (koga, što) a. radnjom koja savlađuje otpor čvrsto staviti što na ili u što drugo b. nataknuti c.… …   Hrvatski jezični portal

  • izubíjati — (koga, se) svrš. 〈prez. izùbījām (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. izùbījān〉 1. {{001f}}(koga) pretući, izudarati 2. {{001f}}(se) ozlijediti se, natući se, udariti se na mnogo mjesta …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nàturiti — svrš. 〈prez. īm, pril. pr. īvši, prid. trp. nàturen〉 1. {{001f}}(što kome) učiniti da tko prihvati nešto protiv svoje volje; nametnuti 2. {{001f}}staviti dublje, niže; nabiti, natući [∼ kapu] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • umérati se — svrš. 〈prez. ùmērām se, pril. pr. āvši se, prid. trp. ùmērān〉 rij. natući se od pada, udarcem ozlijediti tkivo bez očitih vanjskih znakova ozljede (o ljudskom tijelu kad osjeća posljedice pada, o većem plodu kad padne na zemlju) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zdrȅpati — (što) svrš. 〈prez. ām, pril. pr. āvši, prid. trp. zdrȅpān〉 reg. 1. {{001f}}pritiskom uništiti ono što treba da zadrži tvrdoću, prirodni oblik i ljepotu [∼ šljive; ∼ ribizle]; natući, umerati, zgnječiti 2. {{001f}}izmuljati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • naturiti — nàturiti svrš. <prez. īm, pril. pr. īvši, prid. trp. nàturen> DEFINICIJA 1. (što kome) učiniti da tko prihvati nešto protiv svoje volje; nametnuti 2. staviti dublje, niže [naturiti kapu]; nabiti, natući ETIMOLOGIJA na + v. turiti …   Hrvatski jezični portal

  • natuknica — nàtuknica ž DEFINICIJA 1. osnovna riječ u rječniku, leksikonu i sl. koja se objašnjava, definira itd. i s kojom započinje članak takve knjige (ovdje sama riječ natuknica) 2. a. riječ poslije koje glumac počinje izgovarati svoj tekst b. riječ koja …   Hrvatski jezični portal

  • natuknuti — nàtuknuti (što) svrš. <prez. nàtuknēm, pril. pr. ūvši, prid. trp. nàtuknūt> DEFINICIJA reći što neodređeno, okolišno o nečemu o čemu se izričito ne govori; nabaciti, nagovijestiti, naznačiti, usp. natuknica (3) ETIMOLOGIJA vidi natući …   Hrvatski jezični portal