prîčuva


prîčuva
prîčuv|a ž {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}rij. {{c=0}}višak ostavljen za kasnije; zaliha 2. {{001f}}{{/c}}vojn. sport {{c=0}}rezerva {{/c}}[u ∼i u rezervi (o vojnim jedinicama i pojedincima)]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • pričuva — prȋčuva ž DEFINICIJA 1. rij. višak ostavljen za kasnije; zaliha 2. vojn. sport rezerva [u pričuvi u rezervi (o vojnim jedinicama i pojedincima)] ETIMOLOGIJA vidi pričuvati …   Hrvatski jezični portal

  • rèzērva — rèzērv|a ž 〈G mn ī〉 1. {{001f}}(∅, čega) količina čega sačuvana za posebnu namjenu ili kasniju uporabu [∼a hrane]; zaliha, pričuva 2. {{001f}}(prema čemu) pren. sumnja, sumnjičavost [izraziti ∼u; ostati u ∼i]; uzdržanost, nepovjerenje, oprez 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rezerva — rèzērva ž <G mn ī> DEFINICIJA 1. (Ø, čega) količina čega sačuvana za posebnu namjenu ili kasniju uporabu [rezerva hrane]; pričuva, zaliha 2. (prema čemu) pren. sumnja, sumnjičavost [izraziti rezervu; ostati u rezervi]; nepovjerenje, oprez,… …   Hrvatski jezični portal

  • aktíva — aktív|a ž 1. {{001f}}ekon. cjelokupna imovina i sva potraživanja, opr. pasiva 2. {{001f}}vojn. aktivni sastav vojske, djelatna vojna služba, opr. pričuva, rezerva ⃞ {{001f}}biti u ∼i 1. {{001f}}odbijanjem pasive od aktive dobiti pozitivan… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • lȕkovica — ž bot. podzemna stabljika, obavijena mesnatim listovima, biljci služi kao pričuva hrane …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zȃliha — zȃlih|a ž 1. {{001f}}uskladištena roba i sl., spremna za prodaju, distribuciju itd. [imati na ∼i] 2. {{001f}}ono što se još ne troši, što se čuva, stoji u rezervi [moje ∼e sala; ima tri frajera na ∼i]; rezerva, pričuva …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • lukovica — lȕkovica ž <G mn īcā> DEFINICIJA bot. podzemna stabljika, obavijena mesnatim listovima, biljci služi kao pričuva hrane ETIMOLOGIJA vidi luk …   Hrvatski jezični portal

  • zaliha — zȃliha ž DEFINICIJA 1. uskladištena roba i sl., spremna za prodaju, distribuciju itd. [imati na zalihi] 2. ono što se još ne troši, što se čuva, stoji u rezervi; rezerva, pričuva [moje zalihe sala; ima tri frajera na zalihi] ETIMOLOGIJA za + v.… …   Hrvatski jezični portal

  • aktiva — aktíva ž DEFINICIJA 1. ekon. cjelokupna imovina i sva potraživanja, opr. pasiva 2. vojn. aktivni sastav vojske, djelatna vojna služba, opr. pričuva, rezerva FRAZEOLOGIJA biti u aktivi 1. odbijanjem pasive od aktive dobiti pozitivan rezultat… …   Hrvatski jezični portal