prògramskī


prògramskī
prògramsk|ī prid. {{c=0}}koji se odnosi na program, koji je po programu
∆ {{001f}}{{/c}}∼a glazba {{c=0}}instrumentalna glazba koja u sebi nosi neko izvanglazbeno značenje, književnu ideju, legendu, scenski opis, neki »program«; suprotni pojam od tzv. apsolutne glazbe koja je građena na strogim, apstraktnim »čisto« glazbenim zakonitostima harmonije i harmonijskih ili polifonijskih odnosa; {{/c}}∼a podrška inform. služb. {{c=0}}naziv za softver i programe koji omogućuju rad s računalima; {{/c}}∼a shema {{c=0}}shema programa (TV i sl.); raspored u programu; {{/c}}∼i jezik inform. {{c=0}}umjetni jezik kojim čovjek komunicira s računalima, ima strogo određenu sintaksu i semantiku pa ne dopušta slobodu izražavanja svojstvenu prirodnim jezicima{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • programski — prògramskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na program, koji je po programu SINTAGMA programska glazba instrumentalna glazba koja u sebi nosi neko izvanglazbeno značenje, književnu ideju, legendu, scenski opis, neki »program«; suprotni pojam od… …   Hrvatski jezični portal

  • prográmski — a o prid. (ȃ) nanašajoč se na program: programski dokument; programski sklop / programski pesnik / publ. programski optimizem / programska komisija festivala / stroj s programskim upravljanjem ♦ elektr. programski jezik umetni jezik za izražanje …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • jezik — jèzik m <V iče, N mn ici, G jȅzīkā> DEFINICIJA 1. anat. pokretljiv mišić u usnoj šupljini čovjeka i životinja, organ za okus i uzimanje hrane, u čovjeka jedan od organa govora [hrapav jezik] 2. pren. a. ono što oblikom podsjeća na jezik… …   Hrvatski jezični portal

  • COBOL — (izg. kòbol) m DEFINICIJA inform. prvi viši programski jezik namijenjen za poslovne potrebe trgovine i industrije ETIMOLOGIJA engl. Common Bussines Oriented Langua: opći poslovni (programski) jezik …   Hrvatski jezični portal

  • jêzik — íka m (é í) 1. gibljiv mišičnat organ v ustni votlini: jezik je volu molel iz gobca; dvigniti, premikati jezik; položiti tableto na jezik, pod jezik; ugrizniti se v jezik; ima rdeče pike na jeziku; tleskati z jezikom; otekel, raskav, razcepljen,… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • ТАЙМЕР — прибор для измерения заданных промежутков времени, представляющий собой сочетание часового механизма с электрическим устройством управления и отсчёта (Болгарский язык; Български) времемер (Чешский язык; Čeština) časovač (Немецкий язык; Deutsch)… …   Строительный словарь

  • jèzik — m 〈V iče, N mn ici, G jȅzīkā〉 1. {{001f}}anat. pokretljiv mišić u usnoj šupljini čovjeka i životinja, organ za okus i uzimanje hrane, u čovjeka jedan od organa govora [hrapav ∼] 2. {{001f}}pren. a. {{001f}}ono što oblikom podsjeća na jezik… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pàkēt — m 〈G pakéta〉 1. {{001f}}više komada ili više predmeta složenih ili povezanih zajedno, ob. omotanih u čvrsti papir ili karton radi slanja; omot (ob. od papira); oveća poštanska pošiljka 2. {{001f}}int. jedinica informacije prenesena kao cjelina s… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • skrı̏pta — skrı̏pt|a sr mn 〈G pātā, D L ptama〉 1. {{001f}}predavanja profesora za potrebe studenata i pripremanje ispita umnožena ciklostilom, šapirografom ili kompjuterskim ispisom [ova ∼a; u ∼ima] 2. {{001f}}inform. datoteka koja sadrži programske naredbe …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sòftverskī — sòftversk|ī prid. koji se odnosi na softver ili mu pripada [∼i stručnjak; ∼a tvrtka] ∆ {{001f}}∼a zaštita inform. zaštita od neovlaštenog kopiranja programa; ∼i alati inform. programi, uslužni programi, biblioteke i ostala sredstva koja pridonose …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.