pı̏k


pı̏k
pı̏k1 m 〈N mn pìkovi〉 {{c=0}}1. {{001f}}boja u kartama, jedna od dviju crnih boja u nekim igraćim kartama, ob. prikazana stiliziranim likom koji podsjeća na vršak koplja 2. {{001f}}{{/c}}žarg. {{c=0}}u dječjoj igri hvatanja ili skrivanja mjesto spasa, odmora {{/c}}[∼ spas za mene] {{c=0}}3. {{001f}}(ponovljeno pı̏k-pı̏k), {{/c}}{{c=1}}usp. {{ref}}boc{{/ref}}
{{/c}}{{c=0}}∆ {{001f}}{{/c}}∼-zibner reg. {{c=0}}1. {{001f}}u igraćim kartama sedmica pika 2. {{001f}}{{/c}}žarg. {{c=0}}nevažna osoba, onaj koji je sitan prema važnima ili moćnima; sitna riba
⃞ {{001f}}{{/c}}imati ∼ na koga (na što) {{c=0}}1. {{001f}}željeti napakostiti kome, nanijeti štetu čemu 2. {{001f}}željeti posjedovati nešto, baciti oko na što; {{/c}}uzeti na ∼ {{c=0}}uzeti na zub, namjeravati progoniti
{{/c}}✧ {{001f}}njem. fr.
————————
pı̏k2 m pom. reg. {{c=0}}kosa greda na jarbolu o koju je pričvršćeno sošno jedro; sošnjak
{{/c}}✧ {{001f}}engl.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.