belkȃnto


belkȃnto
belkȃnto m glazb. {{c=0}}u solističkoj vokalnoj glazbi, posebno opernoj, način interpretacije i pjevačko umijeće s težištem na isticanju ljepote i gipkosti glasa; lijepo pjevanje
{{/c}}✧ {{001f}}tal.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.