bijéda


bijéda
bijéd|a ž {{c=0}}1. {{001f}}veliko siromaštvo, krajnje siromaštvo, sirotinja, potpuna neimaština {{/c}}[živjeti u dubokoj ∼i živjeti u siromaštvu] {{c=0}}2. {{001f}}duhovno siromaštvo, ništavilo 3. {{001f}}moralna niskost, nečasnost, mizeran karakter {{/c}}[pokazati se u svoj svojoj ∼i, ekspr. a. pokazati svoje siromaštvo b. iskazati moralnu nakaznost] {{c=0}}4. {{001f}}{{/c}}arh. {{c=0}}optužba izrečena u nizanju netočnih činjenica; kleveta, objeda
⃞ {{001f}}{{/c}}∼a i nevolja {{c=0}}velika bijeda; {{/c}}dopasti ∼e {{c=0}}upasti u bijedu, upasti u siromaštvo; {{/c}}dopasti ∼e da... {{c=0}}biti u situaciji da se dogodi nešto loše, dopasti jada {{/c}}[dopao ∼e da ga žena izdržava]{{c=0}}; {{/c}}kao od ∼e {{c=0}}preko volje, nerado; {{/c}}na krivoga ∼a {{c=0}}oklevetan je onaj koji nije kriv (onaj koji jest zaslužio bi takvu nepravdu); {{/c}}na pravoga ∼a {{c=0}}klevetan je onaj koji je nevin; {{/c}}navući ∼u na vrat {{c=0}}upasti u siromaštvo; {{/c}}skinuti ∼u s vrata {{c=0}}osloboditi se siromaštva{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • bijeda — bijéda ž DEFINICIJA 1. veliko siromaštvo, krajnje siromaštvo, sirotinja, potpuna neimaština [živjeti u dubokoj bijedi živjeti u siromaštvu] 2. duhovno siromaštvo, ništavilo 3. moralna niskost, nečasnost, mizeran karakter [pokazati se u svoj… …   Hrvatski jezični portal

  • bosòtinja — ž 1. {{001f}}stanje onoga koji je bos 2. {{001f}}pren. siromaštvo, bijeda [golotinja i ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bèsolica — ž 1. {{001f}}arh. oskudica soli (nekada u ruralnoj unutrašnjosti prijeko potrebna radi usoljavanja hrane) 2. {{001f}}ekspr. bijeda, siromaštvo (u kojem se nema ni za sol) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bòkčija — ž reg. 1. {{001f}}ukupnost bogaca, bokci zajedno 2. {{001f}}svojstvo onoga što čini bokca; bijeda, siromaštvo, velika neimaština …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • fukàrluk — (fukaràluk) m 〈N mn uci〉 reg. ekspr. bijeda, siromaština, krajnja oskudica, gola nevolja, ljuta sirotinja, opr. bonluk …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • golòtinja — golòtinj|a ž 1. {{001f}}razg. stanje potpuno neodjevena tijela; nagost 2. {{001f}}oskudnost, siromaštvo prirode, bijeda, neimaština, velika oskudica ⃞ {{001f}}pokazati se u svoj svojoj ∼i morati pokazati duhovnu bijedu, neznanje itd …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • gùzičār — m (gùzičārka ž) pejor. onaj koji nema karaktera; mali čovjek, sitna duša, bijeda …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • jȁd — m 1. {{001f}}osjećaj duševne boli, patnje 2. {{001f}}nevolja, bijeda, nesreća; jadnoća, jadnost [»Pišući ∼, bio joj je i pisac jadnik.« S. S. Kranjčević] ∆ {{001f}}ljubavni ∼i pejor. iron. nesretna ljubav, ljubavna bol ⃞ {{001f}}∼i ga ubili! 1.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kukávelj — 1. {{001f}}m, {{c=1}}v. {{ref}}kȕkavac1{{/ref}} 2. {{001f}}ž knjiš. bijeda, siromaštvo, skučenost [velika ∼; živjeti u ∼i] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kukávština — ž 1. {{001f}}osobina kukavice (2); kukavištvo, kukavičluk, plašljivost, strašljivost 2. {{001f}}bijedno stanje, bijeda, siromaštvo, kukavelj; kukavnost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika