smȅsti


smȅsti
smȅsti1 (koga, se) svrš. prez. smètēm (se), pril. pr. smêvši (se), prid. trp. smèten〉 {{c=0}}učiniti nesposobnim za brze postupke, oduzeti ili izgubiti prisebnost; zbuniti (se){{/c}}
————————
smȅsti2 (što) svrš. prez. smètēm, pril. pr. smêvši, prid. trp. smèten〉 zast., {{c=1}}v. {{ref}}pomesti{{/ref}}{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • smȅtnuti — svrš. 〈prez. ēm, pril. pr. ūvši, prid. trp. smȅtnūt〉 skinuti, ukloniti, zbaciti [∼ breme s ramena], {{c=1}}usp. {{ref}}smȅsti{{/ref}} ⃞ {{001f}}∼ s uma zaboraviti u brzini, ne sjetiti se …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • smegenys — smẽgenys sf. pl. (3b) Rtr, DŽ1, NdŽ, sm. (3b) NdŽ, smẽgens (3b) Š, Plv, Nm, Vlkv, Erž; LL90 1. Prn, PnmŽ, Snt anat. centrinė nervų sistemos dalis, kurią sudaro nervų skaidulos ir ląstelės, esančios žmogaus ir stuburinių gyvūnų kiauše ir stuburo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • smėlis — smė̃lis sm. sing. (2) J, Rtr, DŽ, Grž, Rm, E(PI), Upt; M, A1884,130, L, smėlys (4) Rtr, DŽ, Adm, Upn, Jon, smėlìs sf. (4) Erž nj. 1. Kos135, Rtž biri, smulki nuosėdinė arba nuotrupinė uoliena; žemė iš tokios uolienos: Lakusis smėlis GTŽ.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • smegenos — smẽgenos sf. pl. (1, 3b) Rtr, NdŽ 1. žr. smegenys 1. ║ Užmuštojo gyvolio išima smegenas ir suvalgo Vr. 2. žr. smegenys 4: Smẽgenos bijo karščio Čk. ◊ į smẽgenas kąsti svaiginti: Ta tavo braškė kanda gerai į smẽgenas Šln …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žemė — žẽmė sf. (2) KBII92, KII3, K, LsB266, K.Būg, Š, Rtr, RŽ, FrnW, KŽ; SD1215, SD452, H171, R122, MŽ, MŽ161, Sut, N, L, LL322 1. I, DŽ, NdŽ astr. penkta pagal dydį Saulės sistemos planeta, kurioje gyvename (tikrinis pavadinimas): Žemės apskritumas R …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • širdis — širdìs sf. (3) K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ; gen. sing. ès KlbIII77(Lkm, Tvr), LKGI226(Ktk, Sv, Lkm), LD266(Lkm, PIš, Ktk, Rš), GrvT17; nom. pl. šìrdes KlbIII77(Lkm, Tvr), LKGI226(Ktk, Sv, Lkm), LD266(Lkm, Plš, Ktk, Rš), LKKXI175(Zt); gen. pl. širdų̃… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • subinė — sùbinė sf. (1) Š, NdŽ, KŽ, Smln, subinė̃ (3b) K, LsB403, NdŽ, KŽ, Rsn, subìnė (2) J, FrnW, NdŽ vlg. 1. Q1, B, R, MŽ, Sut, I, N, K, LsB403, M, L užpakalis, sėdmenys: Sudėjimas iš dviejų bulių vadinas sùbinė J. Jo subinė̃ girnų didumo Lš. Laksto …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užpakalis — ùžpakalis sm. (1) K, Slnt, Sd, Šv, Pgr, užpakalỹs (34b) Všt, Sb, Kp, ažùpakalis (r.) (1) Adm, užpakalis, ies sf. 1. Q593, H, R, MŽ, Sut, Šlč, Varn, Žeml, LKT276(Rgv), Jon vieta, esanti už ko nors ar gale; pršn. priekis: Ką iš ùžpakalio… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išversti — išver̃sti, išver̃čia (ìšverčia), ìšvertė 1. tr. D.Pošk, L, Rtr, DŽ parblokšti, paguldyti ant šono: Tik ėdalą gadina tas paršas – užkabinęs snukiu lovį išver̃čia Krs. Ir ėjo Jėzus bažnyčion Dievo, ir išvarė visus perkančius ir parduodančius… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vesti — vèsti, vẽda, vẽdė KBII162; SD1194, SD291,399, B506, H, H176, R, MŽ, D.Pošk, Sut, N, M 1. tr. K, Š, DŽ, NdŽ, KŽ padėti eiti prilaikant: Paėmė aną jau po rankos vèsti ten Trk. Do tik až rankos vẽda vaiką (mažas dar) Klt. Dukrytė pati jau… …   Dictionary of the Lithuanian Language


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.