biògrafskī


biògrafskī
biògrafskī prid. {{c=0}}koji se odnosi na biografiju i biografe
∆ {{001f}}{{/c}}∼ leksikon {{c=0}}knjiga koja u jednom ili više svezaka donosi životopise ličnosti, najčešće s bibliografskim podacima (može biti opći, nacionalni, stručni i dr.){{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.