snȍb


snȍb
snȍb m 〈N mn snòbovi〉 {{c=0}}onaj koji se bez potrebne otmjenosti i upućenosti nastoji ponašati i prikazati u javnosti na način pripadnika društvene, intelektualne elite
{{/c}}✧ {{001f}}engl., lat.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.