spȍznaja


spȍznaja
spȍznaja ž {{c=0}}rezultat misaone djelatnosti čovjekove svijesti u poimanju objektivne stvarnosti pomoću vlastitog iskustva, mišljenja i osjećaja{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.