téžak


téžak
téžak prid. odr. têškī, komp. tȅžī〉 {{c=0}}1. {{001f}}koji ima veliku težinu, koji se ističe težinom u vrsti, {{/c}}opr. lak {{c=0}}2. {{001f}}koji traži, zahtijeva velik napor, velik trud; naporan, {{/c}}opr. lagan [∼ posao] {{c=0}}3. {{001f}}neugodan, zagušljiv (o zraku) 4. {{001f}}nepodnošljiv, mučan (o osobi) {{/c}}[∼ čovjek] {{c=0}}5. {{001f}}koji se s naporom, naprezanjem može shvatiti, razumjeti; složen, zamršen, kompliciran (o pojmovima i problemima) {{/c}}[teško gradivo] {{c=0}}6. {{001f}}koji opterećuje probavu, koji ima velik postotak alkohola, pretjerano opterećenje (o jelu i vinu) 7. {{001f}}a. {{001f}}koji se ne može ispraviti, oprostiti i sl.; velik {{/c}}[teška greška] {{c=0}}b. {{001f}}{{/c}}pejor. {{c=0}}koji je izražen u velikoj mjeri (o lošem svojstvu) {{/c}}[∼ glupan]
{{c=0}}∆ {{001f}}{{/c}}teška atletika, {{c=1}}v. {{ref}}atletika ∆{{/ref}}{{/c}}{{c=0}}; {{/c}}teška industrija ekon. {{c=0}}grane industrijske proizvodnje koje proizvode proizvodna sredstva (strojeve, uređaje, mineralne sirovine), namijenjene budućoj proizvodnji; {{/c}}teška kategorija sport {{c=0}}jedna od osnovnih kategorija u borilačkim sportovima (u boksu i rvanju); {{/c}}teška voda kem. {{c=0}}oksid deuterija koji se može dobiti iz obične vode; {{/c}}teške kovine {{c=0}}skupina kovina veće gustoće od 5 g/cm3 u koje spadaju većina poznatih kovina sa širokom primjenom u industriji (bakar, zlato, srebro, olovo, željezo, cink, kositar i dr.); teški metali, {{/c}}opr. lake kovine{{c=0}}; {{/c}}teški vodik, {{c=1}}v. {{ref}}deuterij{{/ref}}
{{/c}}{{c=0}}⃞ {{001f}}{{/c}}biti teške ruke, imati tešku ruku {{c=0}}1. {{001f}}imati veoma snažan, jak udarac rukom 2. {{001f}}{{/c}}pren. {{c=0}}grubo provoditi vlast; {{/c}}glup koliko je ∼ {{c=0}}vrlo glup; {{/c}}sretan je koliko je ∼ {{c=0}}veoma je sretan; {{/c}}teška srca {{c=0}}nerado, bezvoljno; {{/c}}∼ slučaj {{c=0}}za onoga kojemu nema spasa; {{/c}}∼ gubitak {{c=0}}bolan, nenadoknadiv gubitak{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.