ulòžiti


ulòžiti
ulòžiti (što) svrš. prez. ùložīm, pril. pr. -īvši, prid. trp. ùložen〉 {{c=0}}1. {{001f}}staviti, umetnuti (ono što će biti izravno obuhvaćeno onim u što se stavlja) 2. {{001f}}a. {{001f}}upotrijebiti novac kao kapital ili štednju b. {{001f}}utrošiti na nešto (novac, trud, vrijeme i sl.)
∆ {{001f}}{{/c}}∼ žalbu pravn. {{c=0}}obratiti se višoj instanci
⃞ {{001f}}{{/c}}∼ napore {{c=0}}potruditi se{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • uložiti — ulòžiti (što) svrš. <prez. ùložīm, pril. pr. īvši, prid. trp. ùložen> DEFINICIJA 1. staviti, umetnuti (ono što će biti izravno obuhvaćeno onim u što se stavlja) 2. a. upotrijebiti novac kao kapital ili štednju b. utrošiti na nešto (novac,… …   Hrvatski jezični portal

  • stȁviti — svrš. 〈prez. stȁvīm, pril. pr. īvši, prid. trp. stȁvljen〉 1. {{001f}}(što) a. {{001f}}položiti na neko mjesto [∼ knjigu na stol] b. {{001f}}pren. iznijeti [∼ argumente na stol] 2. {{001f}}(što) a. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}obući{{/ref}} b.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • staviti — stȁviti svrš. <prez. stȁvīm, pril. pr. īvši, prid. trp. stȁvljen> DEFINICIJA 1. (što) a. položiti na neko mjesto [staviti knjigu na stol] b. pren. iznijeti [staviti argumente na stol] 2. (što) a. obući, v. b. obuti, v. c. (o predmetima koji …   Hrvatski jezični portal

  • Загребское лёгкое метро — Эта статья или раздел статьи содержит информацию об ожидаемом событии или запланированном объекте инфраструктуры, связанном с метро. Содержание ста …   Википедия

  • apelírati — (na koga, na što) dv. 〈prez. apèlīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(na koga, na što) obraćati se/obratiti se komu javno radi toga da što učini, ob. kakav javni i značajan čin i sl. [∼ na savjest] 2. {{001f}}pravn.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • besprízivan — bespríziv|an prid. 〈odr. vnī〉 pravn. koji ne trpi priziva, koji se ne može opozvati, na koji se ne može žaliti, na koji se ne može uložiti žalba, koji se ne može poreći [∼an sud; ∼na odluka; ∼no rješenje] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • báciti se — svrš. 〈prez. īm se, pril. pr. īvši se, prid. trp. bácio se〉 1. {{001f}}nakon odraza pustiti cijelo tijelo da padne [∼ se na zemlju; ∼ se na krevet] 2. {{001f}}a. {{001f}}određenom voljnom kretnjom cijeloga tijela naglo doći u ležeći položaj [∼ se …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dȁti — (koga, što, komu što, se) svrš. 〈prez. dȃm/dádem/ dȁdnēm (se), pril. pr. dȃvši (se), imp. dȃj (se), aor. dȁdoh (2. i 3. l. dȁde) (se), prid. rad. dȁo (se), prid. trp. dȃn/dȃt〉 1. {{001f}}uručiti iz ruke u ruku, prepustiti kome što, predati 2 …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dòprijēti — (do čega, do koga) svrš. 〈prez. dȍprēm, imp. dòpri, pril. pr. ēvši/dòpr̄vši, prid. rad. dȍprō/dȍpr̄la ž〉 1. {{001f}}doći do mjesta ili do osobe uz napor koji je potrebno uložiti 2. {{001f}}šireći se postajati sve laganiji i slabiji; širiti se… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ekonomizírati — (∅, čime, s čim) dv. 〈prez. ekonomìzīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. ekonomìzīrān, gl. im. ānje〉 štedljivo raspolagati, biti/bivati ekonomičan; (u)štedjeti obazrivo, racionalno (po)trošiti i uložiti/ulagati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika