brı̏salica


brı̏salica
brı̏salica ž arh. {{c=0}}guma kojom se briše trag olovke na papiru; guma, gumica; brisaljka{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.