vàgōnskī


vàgōnskī
vàgōnsk|ī prid. {{c=0}}koji se odnosi na vagone {{/c}}[∼i kupe odjeljak u kolima putničkog vlaka{{c=0}};{{/c}} ∼a roba]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • vagonski — vàgōnski pril. DEFINICIJA na vagone, vagonima, pomoću vagona [smjestiti vagonski; računati vagonski] ETIMOLOGIJA vidi vagon …   Hrvatski jezični portal

  • vagonski — vàgōnskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na vagone [vagonski kupe odjeljak u kolima putničkog vlaka; vagonska roba] ETIMOLOGIJA vidi vagon …   Hrvatski jezični portal

  • vàgōnski — pril. na vagone, vagonima, pomoću vagona [smjestiti ∼; računati ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vagónski — a o prid. (ọ̑) nanašajoč se na vagon: visoka vagonska stopnica / vagonski tovor; vagonska pošiljka / plačati vagonsko stojnino …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • odbijáč — a m (á) 1. vsaka od dveh odbojnih plošč na sprednjem in zadnjem koncu tirniških vozil za prestrezanje, blažitev sunkov pri zadevanju: odbijači so trdo udarili drug ob drugega; voziti se na odbijačih; sprednji, zadnji odbijači / tramvajski,… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika