bàranjskī


bàranjskī
bàranjskī prid. {{c=0}}koji se odnosi na Baranju i na Baranjce
∆ {{001f}}{{/c}}Baranjsko Petrovo Selo {{c=0}}naselje u Baranji{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.