àustrījskī


àustrījskī
àustrījskī prid. {{c=0}}koji se odnosi na Austriju i Austrijance; austrijanski{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.