ùhvatiti se


ùhvatiti se
ùhvatiti se svrš. prez. -īm se, pril. pr. -īvši se, prid. trp. ùhvaćen〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}(s kim) {{c=0}}a. {{001f}}{{/c}}pejor. {{c=0}}udružiti se, sprijateljiti se b. {{001f}}dograbiti se, ući u kavgu, potući se 2. {{001f}}{{/c}}(s G) ekspr. {{c=0}}prihvatiti se čega, baciti se na što {{/c}}[∼ posla; ∼ kolekcionarstva] {{c=0}}3. {{001f}}{{/c}}(∅) {{c=0}}stvoriti se, nastati (o ledu, kori, pokorici, skrami)
⃞ {{001f}}{{/c}}∼ u kolo {{c=0}}1. {{001f}}zaplesati u narodnom kolu 2. {{001f}}{{/c}}pejor. {{c=0}}udružiti se s kim (ob. u lošem društvu); {{/c}}∼ za onu stvar, {{c=1}}v. {{ref}}stvar ⃞{{/ref}}{{/c}}{{c=0}}; {{/c}}∼ za trbuh (od smijeha) {{c=0}}jako se i dugo smijati{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • uhvatiti — ùhvatiti (koga, što) svrš. <prez. īm, pril. pr. īvši, prid. trp. ùhvaćen> DEFINICIJA 1. a. uzeti, dohvatiti brzim pokretom b. domoći se čega [uhvatiti priliku; uhvatiti mjesto u gledalištu]; zaposjesti, ugrabiti c. silom zadržati nekoga ne… …   Hrvatski jezični portal

  • uhvatiti — ùhvatiti se svrš. <prez. īm se, pril. pr. īvši se, prid. trp. ùhvaćen> DEFINICIJA 1. (s kim) a. pejor. udružiti se, sprijateljiti se b. dograbiti se, ući u kavgu, potući se 2. (se) (s G) ekspr. prihvatiti se čega, baciti se na što [uhvatiti …   Hrvatski jezični portal

  • ùhvatiti — ùhvati|ti (koga, što) svrš. 〈prez. īm, pril. pr. īvši, prid. trp. ùhvaćen〉 1. {{001f}}a. {{001f}}uzeti, dohvatiti brzim pokretom b. {{001f}}domoći se čega; zaposjesti, ugrabiti [∼ti priliku; ∼ti mjesto u gledalištu] c. {{001f}}silom zadržati… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • blı̏c — m 〈N mn blìcevi〉 reg. 1. {{001f}}munja, grom [(uhvatiti, dobiti) na ∼, žarg. nešto provesti, uvjeriti, prevariti na brzinu; uhvatiti na brzinu, uhvatiti »na hladnu krv«] 2. {{001f}}bljesak, sijevanje, sjaj 3. {{001f}}tehn. a. {{001f}}dodatak… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prímiti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. prîmīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. prîmljen〉 1. {{001f}}uzeti ono što je nematerijalno [∼ pohvalu; ∼ na znanje] 2. {{001f}}a. {{001f}}dobiti ono što je upućeno, poslano [∼ pismo; ∼ paket] b. {{001f}}reg.,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rȁskorāk — m 〈N mn āci〉 1. {{001f}}stojeći stav razmaknutih nogu 2. {{001f}}pren. nedostatak sklada, harmonije; nesklad, neslaganje, razilaženje (u radu, postupcima itd.) [biti (uhvatiti, zateći i sl.) u ∼u (s kim, s čim) a. biti (uhvatiti, zateći i sl.) u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zgrȁbiti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. īm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. zgrȁbljen〉 1. {{001f}}(što, koga) snažno i hitro uhvatiti; ščepati 2. {{001f}}(što) pren. uhvatiti priliku, domoći se čega u pravi čas, doći do čega na brzinu 3. {{001f}}(se)… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • blic — blȉc m <N mn blìcevi> DEFINICIJA reg. 1. munja, grom [ (uhvatiti, dobiti) na blic, žarg. nešto provesti, uvjeriti, prevariti na brzinu; uhvatiti na brzinu, uhvatiti »na hladnu krv«] 2. bljesak, sijevanje, sjaj 3. tehn. a. dodatak… …   Hrvatski jezični portal

  • raskorak — rȁskorāk m <N mn āci> DEFINICIJA 1. stojeći stav razmaknutih nogu 2. pren. nedostatak sklada, harmonije; nesklad, neslaganje, razilaženje (u radu, postupcima itd.) [biti (uhvatiti, zateći i sl.) u raskoraku (s kim, s čim) 1. biti (uhvatiti …   Hrvatski jezični portal

  • primiti — prímiti (koga, što, se) svrš. <prez. prȋmīm, pril. pr. īvši, prid. trp. prȋmljen> DEFINICIJA 1. uzeti ono što je nematerijalno [primiti pohvalu; primiti na znanje] 2. a. dobiti ono što je upućeno, poslano [primiti pismo; primiti paket] b.… …   Hrvatski jezični portal