čȍvjekoljūblje


čȍvjekoljūblje
čȍvjekoljūblje sr, {{c=1}}v. {{ref}}čovjekoljubivost{{/ref}}{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • čovjekoljùbiv — prid. 〈odr. ī〉 koji voli čovjeka, koji je prožet ljubavlju prema ljudima; human, {{c=1}}usp. {{ref}}čovjekoljùbivōst{{/ref}}, {{ref}}čȍvjekoljūblje{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika