škȗda


škȗda
škȗd|a ž 〈G mn škȗdā〉 {{c=0}}1. {{001f}}zlatni ili srebrni novac koji na licu ili naličju ima grb 2. {{001f}}{{/c}}pov. {{c=0}}venecijanski i dubrovački srebrnjak
∆ {{001f}}{{/c}}Judine ∼e bibl. retor. {{c=0}}novac za koji se tko prodaje, za koji čini prljave usluge kome {{/c}}[prodati se za Judine ∼e]
✧ {{001f}}mlet. tal.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • škuda — škȗda ž <G mn škȗdā> DEFINICIJA 1. zlatni ili srebrni novac koji na licu ili naličju ima grb 2. pov. venecijanski i dubrovački srebrnjak SINTAGMA Judine škude bibl. retor. novac za koji se tko prodaje, za koji čini prljave usluge kome… …   Hrvatski jezični portal

  • skuda — ×skudà (sl.) scom. (2) kas teršia, bjauroja; plg. paskuda: Trobšikis šuniukas, kurs aslą skudina, bus skudà J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Скифы — У этого термина существуют и другие значения, см. Скифы (значения). Запрос «Скиф» перенаправляется сюда; см. также другие значения. Скифы. Рельеф чаши из кургана Куль Об …   Википедия

  • Кударцы — У этого термина существуют и другие значения, см. Кударцы (значения). Кударцы …   Википедия

  • Jȗdīn — prid. (: bibl. Juda, onaj koji je izdao Isusa za novac) koji pripada Judi ∆ {{001f}}∼e škude, {{c=1}}v. {{ref}}škuda ∆{{/ref}}; ∼i rogači bot. šiške na lišću smrdljike, izaziva ih lisna uš (Aphis pistaciae), sadrže mnogo tanina; ∼ poljubac… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pàra — pàr|a ž 〈N mn e, G pȃrā〉 1. {{001f}}žarg. novac [sitna ∼a malo novca]; lova 2. {{001f}}pov. stoti dio dinara, kao novčane jedinice (u SFR Jugoslaviji ili hrvatskog dinara u Republici Hrvatskoj itd.) 3. {{001f}}(ob. mn pàre) novac, novčana… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Judin — Jȗdīn prid. DEFINICIJA koji pripada Judi SINTAGMA Judine škude, v. škuda ; Judini rogači bot. šiške na lišću smrdljike, izaziva ih lisna uš (Aphis pistaciae); sadrže mnogo tanina; Judini poljubac ljubaznost koja prikriva loše i podle namjere;… …   Hrvatski jezični portal

  • skusti — 4 ×skùsti, skuñda, skùdo intr. darytis bjauriam, nevalyvam: Ans jau skunda, t. y. tampa skuda J …   Dictionary of the Lithuanian Language