šlȅp


šlȅp
šlȅp1 m 〈N mn šlèpovi〉 reg. {{c=0}}dugačka povlaka ženske haljine, ob. vjenčane
{{/c}}✧ {{001f}}njem.
————————
šlȅp2 m 〈N mn -ovi〉 {{c=0}}tovarni riječni brod bez motora koji tegli drugi brod; teglenica, tegljač; šleper
{{/c}}✧ {{001f}}njem.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.