celòfān


celòfān
celòfān m 〈G celofána〉 {{c=0}}tanak proziran nepropusni celulozni list, služi za zamatanje i sl. {{/c}}[staviti (zamotati) u ∼, pren. reći kome nešto neugodno, nepovoljno i sl. na lijep način, »u rukavicama«, »sa sto pari rukavica«]
✧ {{001f}}njem. grč.; tvorničko ime proizvoda (1911){{tag2}}Ⓩ{{/tag2}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.