dinàmika


dinàmika
dinàmika ž 〈D L -ici〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}fiz. {{c=0}}dio mehanike koji proučava zakone gibanja tijela s obzirom na sile koje ih uzrokuju {{/c}}[∼ materijalne točke; ∼ čvrstih tijela; ∼ tekućine] {{c=0}}2. {{001f}}{{/c}}glazb. {{c=0}}znanost o stupnjevanju jačine tonova i njihovom međusobnom odnosu 3. {{001f}}{{/c}}pren., {{c=1}}v. {{ref}}dinamičnost{{/ref}} {{/c}}[∼ razvoja; visoka ∼ predstave]
✧ {{001f}}grč.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • dinamika — dinàmika ž <D L ici> DEFINICIJA 1. fiz. dio mehanike koji proučava zakone gibanja tijela s obzirom na sile koje ih uzrokuju [dinamika materijalne točke; dinamika čvrstih tijela; dinamika tekućine] 2. glazb. znanost o stupnjevanju jačine… …   Hrvatski jezični portal

  • dinamika — dinãmika dkt. Bangų̃, dalẽlių, dùjų dinãmika …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • dinamika — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Kurio nors reiškinio judėjimo būvis, vyksmas, kitimas dėl tą reiškinį veikiančių veiksnių (pvz., parengtumo dinamika). kilmė gr. dynamikos – jėgõs atitikmenys: angl. dynamics vok. Dynamik, f… …   Sporto terminų žodynas

  • dinamika — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. dynamics vok. Dynamik, f rus. динамика, f pranc. dynamique, f …   Fizikos terminų žodynas

  • dinamika — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Mechanikos šaka, tirianti ryšį tarp mechaninių sistemų judėjimo ir jas veikiančių jėgų. kilmė gr. dynamikos – jėgõs atitikmenys: angl. dynamics vok. Dynamik, f rus. динамика …   Sporto terminų žodynas

  • dinamika — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Turėjimas daug judėjimo veiksmo. kilmė gr. dynamikos – jėgõs atitikmenys: angl. dynamics vok. Dynamik, f rus. динамика …   Sporto terminų žodynas

  • dinamika — statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Reiškinio plėtojimasis ir kitimas. atitikmenys: angl. dynamics rus. динамика …   Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas

  • dinámika — e ž (á) 1. spreminjanje kakega družbenega pojava pod vplivom razvojnih sil; razgibanost, gibanje: družbena dinamika; dinamika gospodarske rasti; dinamika zaposlovanja / življenje je večna dinamika; pesnik skuša zaobjeti življenje v vsej… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • dinamika — <yun.> 1. Mexanikanın, qüvvə təsirindən asılı olaraq cisimlərdə əmələ gələn hərəkətin qanunlarından bəhs edən şöbəsi. Dinamikanın əsas məqsədi cisimlərin hərəkətini öyrənməkdən ibarətdir. Z. Xəlilov. 2. Bir şeyin hərəkət halı, inkişafının,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dinamika — dinãmika sf. (1) TrpŽ 1. mechanikos dalis, tirianti kūnų judėjimo dėsnius priklausomai nuo tuos kūnus veikiančių jėgų. 2. kokio nors reiškinio raidos, kitimo eiga. 3. prk. judėjimas, veikimas …   Dictionary of the Lithuanian Language