dramàtičār


dramàtičār
dramàtičār m {{c=0}}({{/c}}dramàtičārka ž{{c=0}}){{/c}} {{c=0}}pisac kazališnih komada, drama; dramatik{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • dramatičar — dramàtičār m DEFINICIJA pisac kazališnih komada, drama; dramatik ETIMOLOGIJA vidi drama …   Hrvatski jezični portal

  • Shaw — (izg. šȏ) DEFINICIJA 1. George Bernard (1856 1950), engleski književnik irskoga podrijetla; pod utjecajem reformističkih socijalističkih ideja i Ibsenova teatra počeo pisati drame; u početku se bavi važnim društvenim problemima, kasnije izruguje… …   Hrvatski jezični portal

  • Synge — (izg. sȉn) DEFINICIJA 1. John Millington (1871 1909), irski dramatičar, unio narodni irski engleski jezik u govor svojih likova (Vilenjak sa zapadnih strana) 2. Richard Laurence Millington (1914 1994), engleski biokemičar, Nobelova nagrada za… …   Hrvatski jezični portal

  • Blok — (izg. blȍk), Aleksandr Aleksandrovič (1880 1921) DEFINICIJA ruski pjesnik i dramatičar, glavni predstavnik ruskog simbolizma; slavan po poemi Dvanaestorica u kojoj na čelu revolucionara simbolički korača Isus Krist …   Hrvatski jezični portal

  • Strindberg — (izg. strìndberg), August (1849 1912) DEFINICIJA švedski pjesnik, pripovjedač, kritičar i istaknuti dramatičar; odnos među spolovima središnja su tema njegovih najpoznatijih dramskih djela (Otac, Gospođica Julija, Inferno); usavršio europsku… …   Hrvatski jezični portal

  • Racine — (izg. rasȋn), Jean (1639 1699) DEFINICIJA francuski dramski i lirski pjesnik i dramatičar (kapitalne klasicističke drame Andromaha, Britanik, Ifigenija, Fedra), rigorozno poštuje pravilo »triju jedinstava«, čistoću stila i dramske strukture; »od… …   Hrvatski jezični portal

  • Sartre — (izg. sártr), Jean Paul (1905 1980) DEFINICIJA francuski filozof, romanopisac, dramatičar, pripovjedač i esejist; najznačajniji predstavnik egzistencijalizma, v. (Bitak i ništavilo, 1943, Egzistencijalizam je humanizam, 1946); u teoriji i praksi… …   Hrvatski jezični portal

  • Maeterlinck — (izg. mèterlink), Maurice (1862 1949) DEFINICIJA belgijski dramatičar, pjesnik i esejist francuskog izraza; neosimbolist, mistik (Mudrost i sudbina, Život pčela, Plava ptica); Nobelova nagrada 1911 …   Hrvatski jezični portal

  • Ljermontov — (izg. ljèrmontov), Mihail Jurjevič (1814 1841) DEFINICIJA ruski pjesnik, romanopisac i dramatičar; romantizmom i Byronom nadahnuta poezija sjete, osamljenosti i pobune protiv sredine, ruska verzija romantičarskog Weltschmerza, v.; u romanu Junak… …   Hrvatski jezični portal

  • Miletić — Mìletić DEFINICIJA 1. Oktavijan (1902 1987), hrv. filmski snimatelj i redatelj, pionir hrv. filma između dva rata (igrani film Lisinski); nakon 2. svjetskog rata posvećuje se snimateljskom radu 2. Stjepan (1868 1908), reformator hrv. kazališta,… …   Hrvatski jezični portal